Ο δακτύλιος Καλαγκός

Ο Αυξέντιος Καλαγκός είναι επίσης ο εφευρέτης του βιοαπορροφήσιμου  Kalangos ring που χρησιμοποιείται στην χειρουργική διόρθωση των καρδιακών βαλβίδων. Το Kalangos ring παρέχει τη δυνατότητα στον χειρουργό να επιδιορθώσει τους διασταλμένους δακτυλίους στην μιτροειδή και τριγλώχινα βαλβίδα.1

 

Ο δακτύλιος, που αναπτύχθηκε με την αλλαγή της χημικής δομής και του μοριακού βάρους του υλικού που χρησιμοποιείται ως ράμμα λιώνει σε 18 μήνες μετά την τοποθέτησή του και απορροφάται εντελώς στο σώμα. Αυτή η εφεύρεση συντόμευσε τόσο τη διάρκεια της επέμβασης όσο και εξάλειψε την ανάγκη για τα παιδιά να έχουν παρόμοιες χειρουργικές επεμβάσεις σε μεγαλύτερη ηλικία.

Ordinaryus Profesör Doktor Afksendiyos Kalangos
Share ikonu

EN