Εφευρέσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας

Ο Αυξέντιος Καλαγκός έχει κάνει πολλές έρευνες και μελέτες ανάπτυξης στον τομέα της καρδιαγγειακής χειρουργικής καθ 'όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής του καριέρας και έχει συμμετάσχει στην ακαδημαϊκή βιβλιογραφία με τις εφευρέσεις του.

Ο κατάλογος των εφευρέσεων για τις οποίες ο Αυξέντιος Καλαγκός έχει υποβάλει αίτηση για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας έχει ως εξής:

 

Αυτή η λίστα περιλαμβάνει διπλώματα ευρεσιτεχνίας που έχουν ήδη χορηγηθεί από το Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων των Ηνωμένων Πολιτειών (USPTO), καθώς και εκκρεμείς αιτήσεις ευρεσιτεχνίας.

 

 

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ ΒΑΛΒΙΔΑΣ

 

Αριθμός διπλώματος ευρεσιτεχνίας: 7927369

 

Τύπος: Επιχορήγηση

Αρχείο: 1 Μαρτίου 2005

Ημερομηνία ευρεσιτεχνίας: 19 Απριλίου 2011

Λειτουργός: Leman Cardiovascular SA

Εφευρέτες: Raymond Andrieu, Afksendios Kalangos

 

 

ΕΝΔΟΤΟΙΧΩΜΑΤΙΚΗ ΑΟΡΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΟΡΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ

 

Αριθμός έκδοσης: 20110022167

 

Τύπος: Εφαρμογή

Αρχείο: 1 Οκτωβρίου 2010

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 27 Ιανουαρίου 2011

Αιτών: Leman Cardiovascular SA

Εφευρέτες: Norman Jaffe, Afxendios Kalangos, Yuri Zhivilo

 

 

ΕΝΔΟΤΟΙΧΩΜΑΤΙΚΗ ΑΟΡΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΑΟΡΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ

 

Αριθμός διπλώματος ευρεσιτεχνίας: 7854763

 

Τύπος: Επιχορήγηση

Αρχείο: 8 Μαρτίου 2004

Ημερομηνία ευρεσιτεχνίας: 21 Δεκεμβρίου 2010

Λειτουργός: Leman Cardiovascular SA

Εφευρέτες: Raymond Andrieu, Afksendios Kalangos

 

 

ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ

 

Αριθμός διπλώματος ευρεσιτεχνίας: 7815677

 

Τύπος: Επιχορήγηση

Αρχείο: 9 Ιουλίου 2007

Ημερομηνία ευρεσιτεχνίας: 19 Οκτωβρίου 2010

Λειτουργός: Leman Cardiovascular SA

Εφευρέτες: Norman Jaffe, Afxendios Kalangos, Yuri Zhivilo

 

 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ

 

Αριθμός έκδοσης: 20090018649

 

Τύπος: Εφαρμογή

Αρχείο: 9 Ιουλίου 2007

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 15 Ιανουαρίου 2009

Αιτών: Leman Cardiovascular SA

Εφευρέτες: Norman Jaffe, Afxendios Kalangos, Yuri Zhivilo

 

 

ΒΑΛΒΙΔΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ Ή ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ

 

Αριθμός έκδοσης: 20080288062

 

Τύπος: Εφαρμογή

Αρχείο: 2 Νοεμβρίου 2007

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 20 Νοεμβρίου 2008

Αιτούντες: BIORING SA, AFKSENDIYOS KALANGOS

Εφευρέτες: Raymond Andrieu, Philippe Le Goff, Afksendios Kalangos

 

 

ΕΝΔΟΤΟΙΧΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΡΔΙΑΣ

 

Αριθμός έκδοσης: 20080133005

 

Τύπος: Εφαρμογή

Αρχείο: 1 Μαρτίου 2005

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 5 Ιουνίου 2008

Εφευρέτες: Raymond Andrieu, Afksendios Kalangos

 

 

ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ Ή ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΚΑΡΔΙΑΣ

 

Αριθμός διπλώματος ευρεσιτεχνίας: 7347870

 

Τύπος: Επιχορήγηση

Αρχείο: 7 Νοεμβρίου 2000

Ημερομηνία ευρεσιτεχνίας: 25 Μαρτίου 2008

Εκπρόσωποι: Bioring SA, Afksendios Kalangos

Εφευρέτες: Raymond Andrieu, Philippe Le Goff, Afksendios Kalangos

 

 

ΕΝΔΟΤΟΙΧΩΜΑΤΙΚΗ ΑΟΡΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΑΟΡΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ

 

Αριθμός έκδοσης: 20060184239

 

Τύπος: Εφαρμογή

Αρχείο: 8 Μαρτίου 2004

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 17 Αυγούστου 2006

Εφευρέτες: Raymond Andrieu, Afksendios Kalangos

 

Ordinaryus Profesör Doktor Afksendiyos Kalangos
Share ikonu

EN